Ledige stillinger

Bli en del av en fremtidsrettet bedrift

Feltingeniør Maskinstyring

Feltingeniør for Maskinstyring i Hordaland

Til å drive området maskinstyring i Hordaland søker det etter feltingeniør med særskilt interesse for faget.
Du vil inngå i et team med feltingeniører i Harstad og Stavanger.  Totalt skal det etableres et team på 5-6 personer, hvorav tre er på plass. Avdelingen forestår salg og leveranse av komplette Leica maskinstyrings- og oppmålingssystemer. Forretningsområdet inkluderer
oppmålingstjenester og leveranse av nødvendig dokumentasjon, opplæring, service og support for Ankos kunder
og samarbeidspartnere.

Da vi er landsdekkende vil stillingen i perioder kunne medføre noe reisevirksomhet.Stillingen rapporterer til avdelingsleder.

Som feltingeniør Maskin styring vil du:
  • Få ansvar for å bygge opp en egen enhet i Anko Bergen som spesialiserer seg på maskinstyring.
  • Få mulighet til å tilegne deg unike kunnskaper innen fagområdet, og bli en «Professor» i Maskinstyring.  Og være en av de fremste konsulentene innen området.
  • Få mulighet til arbeide med mange spennende prosjekter og av forskjellig karakter, og med forskjellige mennesker, noe som er konsulentens hverdag.
  • Få benytte faget i ulike problemstillinger, og være en problemløser for kunden, med betydelige faglige utfordringer.
  • Få betydelig frihet til å styre sin egen hverdag, men som en del av et team.

Kvalifikasjoner
  • Erfaring som maskinfører, og/eller erfaring fra landmåling, bygg- og anleggsvirksomhet, samferdsel, veiprosjekter eller jernbane.
  • Vi ser gjerne at du er tekniker eller ingeniør, men lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanning.
  • Relevant erfaring innen relasjonsskapende arbeid og kundekontakt.
  • Gode datakunnskaper.

​For mer spørsmål om stillingen kontakt Robert Vestgård tlf: 408 57 041