Vår historie

Anko

ANKO AS – vi er Ansvarlige, Nøyaktige,
Kompetente og Organiserte.
Kvalitetspolitikk
Anko AS skal være et ledende selskap innen alle våre tjenesteområder.
Våre ansatte skal ha den riktige kompetansen for på alle måter å kunne utføre sitt arbeid av høy kvalitet, og på en forsvarlig måte.
Anko forplikter seg til å overholde egne og andre interesseparters forventninger og krav.
Tilbakemeldinger fra interesseparter skal aktivt brukes til kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester.
ANKO AS ble i 1975 grunnlagt av personell fra tidligere Bloms Oppmåling i Stavanger. Navnet var da en forkortelse for Anlegg og Kommunal-service.

I 2005 etablerte selskapet egen avdeling for inspektørtjenester innen NDT og sveiseinspeksjon, som ble solgt i 2010/11.   

Høsten 2008 slår selskapene ANKO AS (Stavanger) og ARC Oppmåling AS (Bergen) seg sammen og blir Vestlandets største frittstående konsulentselskap innen land- og industrimåling. Mars 2015 åpnet vi kontor i Harstad og i 2018 åpnet vi nytt kontor i Trondheim, som nå er under utvikling.

I august 2018 kjøpte Anko AS selskapet Parker Maritime AS. Selskapet har endret navn til Anko Maritime AS, og er et heleid datterselskap av Anko AS.  Anko Maritime AS er et spesialisert rådgivningsselskap som leverer et bredt spekter av oppmålingstjenester inkludert undervannsmetrologi, dimensjonskontroll onshore og offshore, kontroll av fartøy og GNSS «helsekontroller», og oppmåling av vind installasjoner, m.m.  I tillegg tilbyr Anko Maritime AS en pakke med posisjonsstyrings-systemet («PMS») for lasteoperasjoner med FPSOer og shuttle tankere.

Anko AS opplever sterk etterspørsel etter spesialkompetanse og tjenester på maskinstyring generelt og Leica maskinstyringssystemer spesielt.  I april 2019 inngikk derfor Anko AS et strategisk og industrielt samarbeid med Anlegg & Maskin Support AS.  I den forbindelse kjøpte Anko AS 51% av aksjene i selskapet, og Anlegg & Maskin Support AS inngår i konsernet Anko fra april 2019.  Anlegg & Maskin Support AS leverer servicetjenester og salg av maskinstyring primært til anleggsvirksomhet. Selskapet utfører kontroll på maskiner, enkle service- og reparasjoner på utstyret.   Anlegg & Maskin Support leverer og gjennomfører prosjekter i hele Norge, med god støtte fra Ankos avdelingskontorer.

I 2019 har vi åpnet nytt Anko-kontor i Oslo for leveranse av oppmålingstjenester.   Avdelingskontoret er samlokalisert med Anlegg & Maskin Support AS, og videreutvikles i samarbeid med disse.
 
Anko har over de siste årene videreutviklet tjenestetilbudet betydelig, deriblant innen skanning og 3D-modellering.  Dette arbeidet resulterte i at Anko AS i 2020 inngikk en fireårs avtale med Statsbygg om å skanne eiendomsporteføljen deres, totalt 2,9 millioner kvadratmeter. Øvre ramme for oppdraget er MNOK 80.

Anko AS har sett store utviklingsmuligheter i Sør-Norge med utgangspunkt i Kristiansand.  Anko AS inngikk derfor partnerskap med Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand i april i 2020, og kjøpte i denne forbindelse 51% av aksjene i selskapet.  Hoem&Aamodt Oppmåling AS inngår i Anko-konsernet fra 1. mai 2020.  Hoem&Aamodt Oppmåling AS tilfører kompetanse og betydelig prosjekterfaring innen grensepåvisning og arbeid etter matrikkelloven, og dette er nå tjenester som tilbys ved alle Ankos avdelinger.
I begynnelsen av juli kjøpte Anko AS alle aksjene i Geomatikk Survey AS.  Geomatikk-gruppen ønsket en ny faglig havn for selskapet med fokus på utvikling og leveranse av oppmålingstjenester til det beste for kunder og ansatte. For Anko var det en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og det er sterke synergier ved å gå sammen.  Anko styrker med Geomatikk Survey AS avdelingene i Bergen og Oslo, samt at Anko AS får en ny avdeling i Sarpsborg.  Anko kan med Geomatikk Survey AS levere flere tjenester og prosjekter til markedet.  
Geomatikk Survey AS fusjonerer med Anko AS fra 1. november. Anko konsern består etter dette av selskapene Anko AS, Anko Maritime AS, Anlegg&Maskin Support og Hoem&Aamodt Oppmåling AS. 
Det er pr. september 2020 totalt 126 ansatte i Anko-konsernet. Anko besitter med dette bred oppmålingserfaring og kompetanse som rådgivende ingeniører. Anko AS har kontorer på sju forskjellige steder i Norge; fra Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Harstad, Sarpsborg og til Oslo.   Anko er dermed landsdekkende med sine tjenester. 

Noen av våre største kunder

Backe-bygg-ny
multiconsult-ny
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_40_59
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_07
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_13
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_20
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_25
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_32
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_38
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_45
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_51
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_57
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_03
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_13
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_18
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_26
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_42
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_49
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_54
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_00
Equinor
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_14
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_22
hedalm-anebyhus-ny