Vår historie

Anko

ANKO AS – vi er Ansvarlige, Nøyaktige,
Kompetente og Organiserte.
ANKO AS ble i 1975 grunnlagt av personell fra tidligere Bloms Oppmåling i Stavanger. Navnet var da en forkortelse for Anlegg og Kommunal-service.

I 2005 etablerte selskapet egen avdeling for inspektørtjenester innen NDT og sveiseinspeksjon, som ble solgt i 2010/11.   

Høsten 2008 slår selskapene ANKO AS (Stavanger) og ARC Oppmåling AS (Bergen) seg sammen og blir Vestlandets største frittstående konsulentselskap innen land- og industrimåling. Mars 2015 åpnet vi kontor i Harstad og i 2018 åpnet vi nytt kontor i Trondheim, som nå er under utvikling.


I august 2018 kjøpte Anko AS selskapet Parker Maritime AS. Selskapet har endret navn til Anko Maritime AS og er et heleid datterselskap av Anko AS.  Anko Maritime AS er et spesialisert rådgivningsselskap som leverer et bredt spekter av oppmålingstjenester inkludert undervannsmetrologi, dimensjonskontroll onshore og offshore, kontroll av fartøy og GNSS «helsekontroller», og oppmåling av vind installasjoner, m.m.  I tillegg tilbyr Anko Maritime AS en pakke med posisjonsstyrings-systemet («PMS») for lasteoperasjoner med FPSOer og shuttle tankere.

Anko AS opplever sterk etterspørsel etter spesialkompetanse og tjenester på maskinstyring generelt og Leica maskinstyringssystemer spesielt.  I april 2019 inngikk derfor Anko AS et strategisk og industrielt samarbeid med Anlegg & Maskin Support AS.  I den forbindelse kjøpte Anko AS 51% av aksjene i selskapet, og Anlegg & Maskin Support AS inngår fra april i konsernet Anko.  Anlegg & Maskin Support AS leverer servicetjenester og salg av maskinstyring primært til anleggsvirksomhet. Selskapet utfører kontroll på maskiner, enkle service- og reparasjoner på utstyret.

I 2019 har vi åpnet nytt Anko-kontor i Oslo for leveranse av oppmålingstjenester.   Avdelingskontoret er samlokalisert med Anlegg & Maskin Support AS, og videreutvikles i samarbeid med disse.
 
I dag består Anko konsern av omtrent 85 ansatte som besitter bred oppmålingserfaring og kompetanse. Selskapet har nå kontorer på fem forskjellige steder i Norge, og er dermed landsdekkende med sine tjenester.

Noen av våre største kunder

Backe-bygg-ny
multiconsult-ny
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_40_59
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_07
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_13
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_20
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_25
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_32
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_38
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_45
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_51
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_41_57
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_03
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_13
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_18
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_26
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_42
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_49
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_42_54
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_00
Equinor
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_14
Zrzut%20ekranu%202017-04-24%20o%2014_43_22
hedalm-anebyhus-ny