Tilbake

Anko AS har gjennomført kjøpet av Geomatikk Survey AS

Anko forsterkes i øst og vest. 
Det ble i juni inngått intensjonsavtale om at Anko AS kjøper 100% av aksjene i Geomatikk Survey AS fra Geomatikk Holding AS. 
Kjøpet ble gjennomført 2. juli 2020, og Geomatikk Survey AS endrer nå navn til Anko Survey AS.  Anko Survey AS fusjoneres med Anko AS,  med Anko AS som overtakende selskap.  Fusjonen forventes å være gjennomført i november 2020.
 
Kjøpet av Geomatikk Survey tilfører Anko 30 erfarne oppmålingsingeniører, og et solid fagmiljø innen bygg- og anleggsstikking, oppmåling etter matrikkelloven, etablering av terrengmodeller, masseberegning, 3D modellering med terrestrisk laserskanning, samt dronekartlegging.
Med Geomatikk Survey AS og øvrige datterselskaper har Anko-gruppen nå 125 oppmålingsingeniører, og inkluderer Anko AS med fem avdelingskontorer, Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand, Anko Maritime AS i Stavanger, Anlegg & Maskin Support AS i Oslo, og altså Geomatikk Survey AS fra 2. juli 2020. Anko-gruppen leverer alt av ingeniørtjenester innen oppmåling, matrikkeltjenester og maskinstyring.  
 
«Det er en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og vi ser allerede sterke synergier ved å gå sammen.  Vi arbeider nå på flere felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet», sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS.   
«Det var viktig å få en god faglig havn for Geomatikk Survey med fokus på utvikling og leveranse av oppmålingstjenester. Salget til Anko gir størrelse og gode faglige utviklingsmuligheter for de ansatte i Geomatikk Survey, og kundene har med Anko en sterk faglig samarbeidspartner med stor kapasitet til å levere prosjekter», sier daglig leder Knut Bratsberg i Geomatikk-gruppen.
Anko-gruppen vil med Geomatikk Survey forsterke sin virksomhet i Bergen og Oslo, samt få nytt avdelingskontor i Sarpsborg.  Anko-gruppen forsterkes som nasjonal leverandør av ingeniørtjenester innen oppmåling, og har nå avdelingskontor på sju steder i Norge.   
Anko-gruppen har fra tidligere et avdelingskontor og datterselskapet Anlegg & Maskin Support AS på Østlandet, en virksomhet som forsterkes betydelig med Geomatikk Survey AS.
«Vi har med Geomatikk Survey fått en betydelig virksomhet på Østlandet med totalt 34 rådgivende ingeniører, og vi har nå kapasitet til å tilby hele bredden av Ankos tjenester.  Vi ser veldig frem til å vokse med flere prosjekter og gode kollegaer i denne regionen», forteller Stian Lomeland.


For mer informasjon, ta kontakt med:
Stian Lomeland, daglig leder i Anko AS.
Telefon: +47 415 72 746