Tilbake

Anko PMS ferdigstiller i Sør-Korea.

PMS er et overvåkningssystem og loggesystem som øker sikkerheten under offshore lasting av råolje på skytteltankskip.
For øyeblikket er vår servicemann Bjarne nede i Sør-Korea å ferdig stiller og tester PMS systemet for bruk på nye skytteltankere som skal seile i Nordsjøen, på Norsk og Engelsk sektor, og i Brazil.

PMS er et overvåkningssystem og loggesystem som er utviklet av vår egen Jan Dahle.
Systemet øker sikkerheten under offshore lasting av råolje på skytteltankskip. Forskjellige oljeselskap krever PMS for sin skyttelvirksomhet, og mer enn 100 skytteltankere over hele verden bruker systemet vårt i dag.
Noen av kundene her er foreks. Equinor, Kongsberg Maritime, Knutsen, Petrobras og AET. 

Lysten på å vite mer om våre systemer?
Ta kontakt med Rune Stokka; rs@anko.no eller på pms@anko.no for mer informasjon og kurstilbud.