Tilbake

Anko seiler i medvind

Årets fire første måneder viser en positiv trend for Anko konsernet
 Det er god fart i alle deler av konsernet, og alt i alt har vi hittil i år en  god utvikling noe som lover godt for sommeren og resten av året. Vi har dessuten fått flere nye ansatte og det er nå 85 medarbeidere totalt.  
Prognosene for juni og andre halvår  ser veldig bra ut og Anko har dermed fått vind i seilene så langt i 2019.

Anko konsern består av Anko AS, Anlegg & Maskin Support AS (AMS) og Anko Maritime AS. Anko Maritime AS ble en del av Anko konsernet fra og med september 2018, da dette selskapet ble kjøpt. I desember 2018 ble dessuten Anko Bluepix fusjonert med Anko AS. AMS ble en del av konsernet 1. april 2019.

Vi er nå lokalisert på følgende kontorsteder: Stavanger, Bergen, Harstad, Trondheim og Oslo.

Vi er takknemlig for alle jobber og utførte prosjekter så langt i år og vi gleder oss til fortsettelsen. Anko konsernet tar ikke sommerferie riktig enda, men ønsker med dette en fin og innholdsrik sommer for alle våre kunder.

Sommerhilsen fra alle oss i Anko