Tilbake

Drone tjenester

Med den avanserte Intel Falcon 8+ dronen ligger alt til rette for en fremtidsrettet måletjeneste og mange fordeler for brukerne av våre drone tjenester.
Måling med fotogrammetri fra drone gir detaljer som i mange tilfeller bare kan sees fra fugleperspektiv.
En fordel med dronen er at rasutsatte områder langs utsatte veistrekninger kan måles uten at det er nødvendig å gå inn i området.

Situasjons-måling av vei kan utføres uten at det er behov for å stenge veistrekningen. Dronen er dessuten suveren på steinbrudd for måling av opplagrede masser og måling av veldig store områder og byggeplasser.

Drone oppdrag egner seg også for arkitekter og andre som legger vekt på det visuelle. Punktskyene får så flott fargegjengivelse at vi ofte må forklare potensielle kunder at de ser på en animasjon av en punktsky, og ikke vanlig filming fra et helikopter.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med?

Ta kontakt i dag!