Tilbake

For en opplevelse

og for et resultat dette ble!
I helgen som var hadde Fjord Oslo Lysfestival sin premiere i Oslo.
Anko stod for skanning av Oslo rådhus der en av kunstnerne hadde sitt lys-kunstverk.

Det ble et utrolig flott resultat som kunstneren Bordos.ArtWorks stod for.

En fantastisk opplevelse, og vi gleder oss allerede til
neste år