Tilbake

Hoem & Aamodt Oppmåling AS er blitt en del av Anko-gruppen

Hoem & Aamodt Oppmåling AS er blitt en del av Anko-gruppen!
De er Sørlandets eldste oppmålingsselskap og utfører anleggs- og byggstikking i form av blant annet plassering av bygg, masseberegning og laserskanning. I april ble de et av våre datterselskap og de tilbyr nå tjenester fra Anko AS og Anlegg & Maskin Support AS i tillegg til sine eksisterende tjenester.

Vi har allerede samarbeidet med de flinke folkene i Hoem & Aamodt Oppmåling AS en stund, så vi gleder oss til å fortsette å arbeide tett med dem for å styrke vår posisjon i Agder.

Les mer om Hoem & Aamodt Oppmåling AS her.


Hele pressemeldingen: 

Hoem & Aamodt Oppmåling AS og Anko AS går sammen, og forsterker tjenestetilbudet innen oppmåling på Sørlandet
Hoem & Aamodt Oppmåling AS og Anko AS forsterker et allerede tett samarbeid ved at Hoem & Aamodt Oppmåling AS nå blir en del av Anko-gruppen.  

«Anko har arbeidet med Hoem & Aamodt Oppmåling på felles leveranser i lengre tid, og ser nå frem til et ennå tettere samarbeid og til å videreutvikle selskapet som en del av Anko-gruppen», forteller Stian Lomeland, daglig leder i Anko AS.   

Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand ble i april i år et datterselskap av Anko AS, som leverer oppmålingstjenester. I tillegg leverer Anko AS tjenester innen maskinstyring med montering av nye anlegg, og support og service på eksisterende anlegg gjennom datterselskapet Anlegg & Maskin Support AS (AMS).

Med Hoem & Aamodt Oppmåling AS som en del av Anko-gruppen, har Anko forsterket et allerede bredt tilbud av oppmålingstjenester, og har nå avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Harstad, Trondheim, Oslo og Kristiansand.  

Hoem & Aamodt Oppmåling AS leverer oppmålingstjenester og arbeid etter matrikkelloven i sin region, og kan sammen med Anko og AMS levere et totalt tjenestetilbud til anleggskunder innen oppmåling og maskinstyring. 

AMS kan med sin spesialistkompetanse og brede erfaring innen maskinstyring bistå Hoem & Aamodt Oppmåling AS både med kapasitet og kompetanse innen maskinstyring i aktuelle kundeprosjekter. Anko vil bistå selskapet med kapasitet, kompetanse og komplementære tjenester innen oppmåling og bygg- og anleggsstikking, datafangst med drone og skanning, modellering og industrimåling.

«Vi har en sterk posisjon som leverandør av oppmålingstjenester i vår region, og vil som en del av Anko-gruppen, kunne tilby både mer kapasitet og flere typer oppmålingstjenester som bruk av drone og skanning for datafangst, modellering og industrimåling.  Vi ser også veldig frem til å levere tjenester innen maskinstyring inklusive montering og service- og ettermarkedstjenester, som et aktivt tilbud til våre kunder», forteller daglig leder Otto Scheie i Hoem & Aamodt Oppmåling AS.

«Sammen skal vi så snart som mulig og på best mulig måte, utvikle regionen Kristiansand (Agder-fylket) for leveranse av tjenester fra Hoem & Aamodt Oppmåling AS, Anko AS og AMS AS. I tillegg vil Hoem & Aamodt Oppmåling AS bistå med arbeid etter matrikkelloven i prosjekter ved andre avdelinger i Anko», forteller Stian Lomeland.

Om selskapene

Hoem & Aamodt Oppmåling AS er Sørlandets eldste oppmålingsselskap etablert i 1973.  Selskapets oppdragsgivere er alt fra privatpersoner, små og store entreprenørfirmaer og offentlige virksomheter.  Selskapet utfører anleggs- og byggstikking, herunder plassering av bygg, masseberegning og bruker av laserskanning. HAO foretar også grensepåvisninger, og gjør arbeid etter matrikkelloven.   I april ble Hoem & Aamodt Oppmåling AS et datterselskap av oppmålingsselskapet Anko AS (www.anko.no), og tilbyr nå i tillegg tjenester fra Anko AS og Anlegg & Maskin Support AS.


Anko AS leverer et bredt spekter av oppmålingstjenester, slik som industrimåling, geomatikk, masseberegning og dokumentasjon, 3D Laserskanning og kartlegging av data med droner. Anko har levert tjenester til Bygg- og anleggsbransjen siden oppstarten i 1975, men har fra 2015 satset systematisk på leveranse av oppmålingstjenester til anleggsbransjen.  Dette er gjort og gjøres parallelt med at Anko blir landsdekkende med avdelingskontorer i flere byer inklusive Oslo.

Anlegg & Maskin Support AS (AMS) er et datterselskap i Anko-gruppen, og leverer servicetjenester og salg av maskinstyring primært til anleggsvirksomhet. AMS driver også samkjøring av servicetjenester og salg ved at det tilføres andre forretningsområder og tjenester innen samme område, for eksempel ved at selskapet utfører kontroll på maskiner, enkle service- og reparasjoner på utstyret, når servicetekniker er på samme sted og kan gi kunden et bedre totaltilbud enn våre konkurrenter. Målet er å sikre maskinentreprenøren en sikker og trygg hverdag innen GPS maskinstyring.  AMS tilbyr sine tjenester til Hoem & Aamodt Oppmåling AS og til kunder i Kristiansand og Agder-regionen.