Tilbake

Hvordan kartlegger du noe du ikke kan se?

Nylig blei Shi Yan utstyrt med et toppmoderne norsk produsert ekkolodd EM 124.
Mulitistråle-ekkoloddet fra Kongsberg Maritime utfører nøyaktige, høyoppløselig kartlegging av havbunnen på grunne til fulle havdybder.
Shi Yan vil ha muligheten for å kartlegge havbunnen fra 20 til hele 11000 meters dybde.
 
Hver gang ekkoloddet "pinger" vil det fange opp tusenvis av detaljerte data fra havbunnen. 
 
 
Anko AS har vært i Kina for å bistå på en innmåling ombord båten «Shi Yan» som ligger i tørrdokk.
Båten har fått installert et helt nytt og moderne ekkolodd system for en svært nøyaktig sjøbunnskartlegging.

For at man skal kunne kartlegge sjøbunn mest mulig nøyaktig er det viktig at utstyret er montert riktig og innenfor gitte spesifikasjoner. Med vårt toppmoderne oppmålingsutstyr og grundig feltarbeid ser vi til at installasjonskravene blir opprettholdt.
Etter at Anko har kontrollert installasjonen av ekkoloddene bistår vi med å etablere et lokalt koordinatsystem ombord og knytter alt av navigasjonsutstyr til et og samme system.
Anko rapporterer installasjonsvinkler og avstander på alt utstyr i forhold til hverandre.
 
Alle vinkler, avstander og koordinater som vi måler inn blir lagt inn i softwaren ombord båten slik at dette vil bli tatt hensyn til når man driver og kartlegger havbunnen.

Om bord er det også innstallert en Sea Bottom Profiler. Den primære anvendelsen av SBP 29 er å ta undersøk av bildelag og nedgravde gjenstander.
En grafisk representasjon av havdypene blir så vist på en skjerm, slik at brukeren kan se de forskjellige sedimentene i havbunnen under båten.