Tilbake

Johan Sverdrup Fase 2

Anko Maritime er involvert i Johan Sverdrup Fase 2 prosjektet gjennom en 3dje parts verifikasjonskontrakt med Equinor.
Det betyr at vi er Equinor’s uavhengige dimensjonskontroll representanter og rådgivere på prosjektet. Vi følger opp byggingen av de forskjellige strukturer og moduler hos Equinors leverandører og sub-kontraktører i inn og utland. Vi utgjør en betydelig ressurs for prosjektet.
Kontrakten er en videreføring av vårt Fase 1 engasjement som omfattet diverse dimensjonskontrollarbeid på fire plattformer, tre broer, to flammetårn samt Jacket offshore installasjonsarbeid til en samlet verdi av 10 millioner kroner.
 
Fase 2 er et litt mindre prosjekt og består av:
- Prosess plattform- P2, hvor hovedbyggene er et stålunderstell, dekksramme med diverse moduler og flammetårn.
- Bro som forbinder P2-plattformen til naboplattformen RP/Riser-plattform (stigerørsplattform).
- Ny Riser modul og ny kranpedestal på RP plattformen.

På Johan Sverdrup feltet vil den nye P2-plattformen bli stående helt i øst, til venstre i bildet.
 
 


Hvordan jobber vi
- Ved prosjektoppstart setter vi oss ned sammen med kunden og definerer hva som er kritiske grensesnitt mellom de forskjellige modulbyggene/konstruksjonene som krever en verifikasjon for å kunne dokumentere at sammenstillinger / innløft vil kunne gjennomføres problemfritt.
- Vi spør om å få tilsendt måleprosedyrer fra leverandørene slik at vi kan utføre en verifikasjon og vurdering av disse.
- Byggeplass besøk blir nøye timet slik at vi kommer inn på rett tidspunkt i sammenstillingsprosessen.
- Ute på byggeplass hos leverandørene utføres selve oppmålingen / dimensjonskontrollen av elementene og grensesnittene og kvalitets- kontroll av de innhentede data. I løpet av disse besøkene har vi en tett og uformell dialog med leverandørenes dimensjonskontroll avdeling og innhenter også dimensjonskontroll rapporter.   
- Tyngre beregninger og modellering blir som oftest utført etter retur til kontor på Forus. 
- Til slutt sammenfattes resultater, vurderinger, anbefalinger og konklusjon i rapports form som sendes kunden - Equinor.