Tilbake

Kong Oscarsgate

De vante skillene mellom fotgjengere og biltrafikken skal løses opp og Anko AS står for oppmålingen.
Kong Oscars gate er en av Bergens eldste gater og avspeiler nesten tusen år av byens historie. Gjenfyllingen av Vågen, bybranner og reguleringer er noe av det som har formet gaten. Det legges stor vekt på å ta vare på de historiske sporene i gaten. Riksantikvaren angir hvor dypt vi kan grave, og Byantikvaren legger føringer for de synlige kulturminnene, sier prosjektlederen. Gaten er trang, det er liten plass mellom husene, og det skal være plass til både sykler, fotgjengere og biler.

Jobben gjør vi for Hylland AS.