Tilbake

Lutelandet for Veolia UK

ANKO er med på arbeidet med å skrote Yme plattformen på Lutelandet i Sogn og Fjordane.
Det var i mars i fjor at Yme-eier SBM Offshore og feltoperatør Talisman kom til enighet om at skandaleplattformen skal skrotes. Plattformen har stått tom i Nordsjøen siden 140 mennesker ble evakuert 10. juli 2012, da det ble oppdaget sprekker i bærestrukturen.

Jobben har vært i forbindelse med støping av fundamenter for ilandsetting fra lekter til kai, og videre «skidtrack» inn til fundamenter for endelig plassering av riggen.
Her var små høydetoleranser på ferdig betong. Det ble målt rett på våt betong under støping, og alt var innenfor 4mm, på fundamenter på 15x15m I tillegg plassering av stålplater etc, med toleranse +-1mm.

Etter at riggen (15000 tonn) er plassert, har vi sjekket hvor mye fundamentene har satt seg.