Tilbake

Oppdrag for Statsbygg

Statsbygg er byggherre og eiendomsforvalter for staten. De er best på bygg med mening! Deres eiendomsportefølje består av mer en 2,9 millioner kvadratmeter med nye og gamle bygg. Nå gir de oss ansvaret for å skanne eiendomsporteføljen deres.

Statsbygg har gitt oss jobben med å lage 3D-modeller av deres bygg. Bare i år skal vi altså skanne og modellere 160 000 kvadratmeter! Øvre ramme for oppdraget er 80 MNOK.

Av elleve kvalifiserte tilbydere ble vi valgt som foretrukket oppdragstaker.
Vi er glade for at flere og flere ser verdien i å digitalisere bygg og byggeplasser.
Med denne digitaliseringen sparer man både tid og penger, og disse to går jo som regel hånd i hånd i vår bransje!
Vi synes det er smart å skaffe seg en digital tvilling  – i stedet for å måle opp stykkevis og delt.

Utviklingen innen både hardware og software er kommet veldig langt. Prisen per kvadratmeter er betydelig lavere nå enn for bare et par år siden, samtidig som kvaliteten er betydelig forbedret.