Tilbake

Stålkontroll

Dronene Anko bruker er automatisk styrte droner som utfører kartlegging av store områder fra luften. 
Dette er en kostnadseffektiv metode, og kartlegger store områder på kort tid. De hindrer ikke anleggsarbeid og pågående prosesser og har god nøyaktighetsgrad, bedre en tradisjonell måling med GPS på grunn av høy punkttetthet. De er trygge i bruk, og flygingene planlegges og utføres i detalj.

Bildet er fra droneflyvning på E03 Dagsonen, Ryfast.
Jobben utfører vi for Statens vegvesen.

Følg oss på Facebook for mer bilder og aktivitet fra hverdagen vår.