Tilbake

Velkommen til oss

Nyansatt i Trondheim
Vi ønsker Nikola Caksiras velkommen.
Nikola har mange års erfaring som stiknings
-ingeniør fra Serbia, men har de siste årene
arbeidet som stikningsingeniør i Trondheim.
Nikola har flere gode kunderelasjoner i
Trondheimsområdet.
Han er nå å treffe hos oss på vårt kontor i Trondheim.