Droner

Vi har kunnskapen

Droner

Bruk av drone er en kostnadseffektiv metode, og vi kartlegger store områder på kort tid. Drone hindrer ikke anleggsarbeid og pågående prosesser og har god nøyaktighetsgrad, bedre en tradisjonell måling med GPS på grunn av høy punkttetthet. Den er trygg i bruk, og flygningen planlegges og utføres i detalj.

Typiske Bruksområder: 

Detaljert overflatemodell av terreng
Masseberegning
Vi utfører masseberegninger for sprenging og graving.
Masser beregnes ut fra innmålt terreng og ned til prosjektert nivå med én eller flere høyder.
Vi bistår også med beregning av volum i forbindelse med uttak og tilføring av masser.
Terrengprofiler
Viser prosjektet sin høydeplassering i forhold til omkringliggende terreng, bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende
Kotekart
bildegress
flate%20modell
snitt_png
3D modell med mulighet for visualisering
Anko har ekspertise innen high end 3D visualisering

____________________________________________________________________

Ta direkte kontakt med våre droneoperatør Lars Eivind Søyland les@anko.no
eller ring oss på 51 70 72 10 for mer informasjon.

Mer kontaktinfo finner du her