Geomatikk

Anko har fagkunnskapen

Geomatikk


Anko tilbyr sine kunder en tjeneste der samlebegrepet Geomatikk omfatter fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, geodesi, hydrografi og fjernmåling.

Eksemplene har stor spennvidde fra utarbeiding av terrengmodeller, tomte- og eiendomsmåling, tunnelstikning, kartlegging av kommunale anlegg, etablering av grunnlagsnett, kontroll av bygninger og jernbanemåling.

Anko benytter seg av droner i form av fotogrammetri ved noen av oppdragene innenfor tjenesteområdet Geomatikk. Ved fotogrammetri for eksempel utarbeider man en 3D-modell av et terreng ved hjelp av avanserte beregninger av bilder/foto, og får detaljer av flere forhold knyttet til det aktuelle terreng, noe som gjør det mulig å foreta beregninger ut fra punktsky data, blant annet.

Anko utfører også 3.parts kontroller underveis i et tunnelprosjekt.

Kvalitetskontroll er viktig for å unngå den minste feil i et såpass krevende prosjekt der krav til nøyaktige målinger er alfa og omega. Oppdragsgivere innenfor Geomatikk omfatter også byggefirma , kommuner og private aktører, blant annet innenfor eiendomsmåling og i forbindelse med regulering av tomter.

Blant de aktørene Anko arbeider sammen med i ulike prosjekter er arkitekter, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Oppdrag som Anko påtar seg kan være målinger i forbindelse med utvidelser / bygging av jernbanespor, veiprosjekter, anleggsvirksomhet. Et samarbeid med Statens kartverk omfatter blant annet geologisk kartlegging og etablering av såkalt grunnlagsnett.

Vi i Anko kan også bistå med leveranse av As-built og FDV dokumentasjon, samt FKB/NVDB innenfor bygg og anleggsbransjen. Der dette er et krav, må dette foreligge før et prosjekt kan ferdigstilles.

Vi utfører mengdeberegninger og kontraktsoppfylling som 3.parts kontroller eller selvstendige oppdrag innen bygg og anleggsbransjen. Mengdeberegning og dokumentasjon blir utført i.h.t NS3420 og Prosesskode. Vi i Anko kan bistå med kontroll og supplering av eksisterende grunnlagsnett og etablering av nytt grunnlagsnett/fastmerker for bygg og anleggsarbeid.

Oppgavene er mangeartede, Anko har fagkunnskapen og kundene er bevisste i sitt valg av leverandør innen fagområdet Geomatikk.