Industrimåling

Størst innen faget

Industrimåling

Industrimåling -
Det kan være innen olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosess industri, kraftverk osv. Det kan være store eller små prosjekter med varierende varighet.


Anko sine tjenestetilbud griper ofte inn i hverandre, og er sjelden isolerte enkelttjenester. Når man skal måle posisjon, høyde, geometri og dimensjoner med nøyaktighet ned til 0,01 millimeter, er slike presisjonsmålinger også en viktig del av tjenestetilbudet 3D Laserskanning/ objektskanning.

Objektskanning kan utføres med en nøyaktighet ned til 0,01 millimeter. De typiske kundegruppene for Ankos tjenester innen industrimåling er de store innen leverandørindustrien.

En viktig tjeneste innen industrimåling er kartlegging av to grensesnitt som skal passe sammen – kall det gjerne «byggeklosser».

 
Dette kan være fabrikkerte deler som skal passe sammen eller kartlegging av deler som skal skiftes ut. Det kan for eksempel være mekanisk utstyr, stål struktur eller hele rør linjer. Anko drar da gjerne ut i felten, gjerne til en installasjon offshore, og måler inn eksisterende enhet. Det blir så utarbeidet dokumentasjon som danner grunnlaget for produksjon av ny enhet. Dokumentasjon av utført jobb erfarer vi blir viktigere og viktigere innen industrien.
Det stilles også strenge krav til dokumentasjon for at utstyret som blir benyttet er sertifisert.

Ankos tjenester leveres på byggeplasser, anlegg og offshoreinstallasjoner flere steder i verden.

Den internasjonale arena er en sentral arbeidsplass for Anko-medarbeidere som jevnlig er på oppdrag for kunder ved verft og på installasjoner i Korea, Kina, Nederland, Spania og andre steder.