Ingeniørtjenester

Høy kompetanse og stor nøyaktighet

Ingeniørtjenester

Anko AS tilbyr stor spennvidde innen ingeniørtjenester og har en variert kundeportefølje. Alt fra privatpersoner, stat og kommune, arkitekter og entreprenører benytter Ankos tjenester.

Ingeniørtjenester er et samlebegrep for prosjektering av større anlegg som veiprosjekter, næringsbygg og utarbeidelse av kart og profiler for byggefirma/ byggmester som skal prosjektere et boligfelt eller bygge enkle eneboliger.

Våre ingeniører har lang erfaring i anleggs- og industri bransjen, og utføreroppdrag med høy kompetanse og i god forståelse med våre kunders ønsker.
KART OG TERRENGPROFILER

Som stor aktør innenfor geomatikk utarbeider Anko kart til de aktuelle formål – på land og i sjø.

Vi kartlegger terreng og objekter, vei og infrastrukturen rundt et aktuelt område for utbygging.
Vi kartlegger sjøbunn i forbindelse med etablering og bygging av kaianlegg.

Ved veiprosjekter der Statens vegvesen er oppdragsgiver, foretar vi vurderinger om terrenget tilsier at det bør bygges bro som en del av veiutbyggingen.

Med erfarne landmålere kan vi effektivt kartlegge i feltet og deretter prosjektere kartdata.
MASSEBEREGNING, MENGDEKONTROLL OG MÅLEBREV:

Anko AS utfører nøyaktige masseberegninger og målebrev av veg, landskap, bygg og konstruksjoner.

Beregning kan foretas på grunnlag av teoretisk og innmålt data.

Mengdeberegning og dokumentasjon blir utført i henhold til Norsk Standard og Prosesskode.
REGULERINGSPLANER:
Anko AS har erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven.
SITUASJONSPLANER OG TOMTEANALYSER:

Anko AS har bred erfaring med utarbeidelse av situasjonsplaner og kan utføre tomteanalyser, soldiagrammer og 3D visualiseringer.