Tjenester

Selskapets forretningsområder

Maskinstyring

Anko AS tilbyr et mangfold av «skreddersydde» opplegg for sine avanserte metoder innen tjenesteområdet maskinstyring.

Anko har satset på en komplett maskinportefølje av utstyr fra Leica, kalt Visual-Machine løsninger.
Maskinene, enten det dreier seg om en gravemaskin, en bulldoser, eller en maskin som skal preparere løyper ved et alpinanlegg, gjør jobben ved hjelp av datastyrt visualiseringsutstyr.

Fellesnevneren for utstyret som Anko tilbyr sine kunder er at både enkle og komplekse data gjøres om til realistiske 3D-modeller og bilder som er engasjerende, detaljerte og er visualisert i sann tid.
Ved hjelp av en liten skjerm, nærmest en tv-monitor, får operatøren visuell informasjon om hvor det skal graves og hvor store mengder som skal fjernes.
Produkter:
 
I Ankos maskinstyringsportefølje inngår Visual Machine tilpasset for flere typer anleggsmaskiner som:
 
• Gravemaskiner - også kalt VisualDigger
• Dosere - også kalt VisualDozer
• Borerigger - også kalt VisualDriller
• Pelemaskiner - også kalt VisualPiler
• Høvelmaskiner - også kalt VisualGrader
• Valsetog - også kalt VisualRoller
• Tråkkemaskiner - også kalt VisualAlpine


Ankos maskinstyringssystem fra Leica gjør det mulig å tilpasse arbeidsflyten på en svært nyttig og tidsbesparende måte.

Med Visual Digger oppnår man et raskere og mer presist resultat. Samtidig opplever du færre feil og reduserer dermed kostnader for påfølgende dyrt ekstraarbeid. Dette er en gunstig ordning for Anko og selskapets kunder, fordi man sparer tid og penger med raskere navigering og økt produktivitet.

Et innebygd modem tillater å koble seg til fjernsupport og filoverføring av data digitalt fra kontor til gravemaskin og gravemaskin til kart.
Visual Machine serien gjør at man kan sjekke fremdriften på prosjektene fra kontoret.
Tjenster

Enkelt forklart er Ankos maskinstyrings tjenester lagt opp slik at man kan sitte på et kontor og mate inn prosjektdata og foreta en trådløs dataoverføring der Visual Machine serien utgjør en viktig del av tjenesten Anko kan tilby sine kunder.
Anko står for salg av slikt utstyr til sine kunder fra små og mellomstore entreprenørbedriftene, til det større som har ansvaret for utbygging av store vei- og anleggsprosjekter
Service/support

Anko står også for support på maskinstyring og landmålingsutstyr og har flere dyktige medarbeidere som utfører service ute i felt. Vi tilbyr supportavtale til alle våre kunder.
 
Brosjyrer
Maskinstrying

Sertifiseringer

Stavanger
Tel: 51 70 72 10 / SEND E-POST
Bergen
Tel: 55 38 78 70 / SEND E-POST
Harstad
Tel: 95 05 61 49 / SEND E-POST
© 2017 Anko, webdesign, domene og webhotell av DESTINO AS