Tjenester

Selskapets forretningsområder

Maskinstyring

Anko AS tilbyr maskinstyring fra Leica, både i form av salg, support og service. Med produktene fra Leica er det mulig å skreddersy løsninger til nesten alle behov til stikking og maskiner i anleggsbransjen.
 
Til maskinene har Anko maskinstyring satset på en komplett maskinportefølje av utstyr fra Leica, kalt Visual-Machine løsninger.
Maskinene, enten det dreier seg om en gravemaskin, en bulldoser, veihøvel, veivals, asfaltlegger, eller kanskje en «spesialmaskin», gjør jobben ved hjelp av utstyr som viser hvordan terrenget skal bli, hvor maskinen er i forhold til riktig nivå eller styrer maskinen til riktig nivå mens fører ser både maskinen og riktig terreng på en skjerm. Utstyret kan og dokumentere nivået den er på.
 
Fellesnevneren for utstyret som Anko maskinstyring tilbyr sine kunder er at de er enkle å bruke, og gir brukerne mye mer detaljer om prosjektene slik at maskinen blir mer effektiv og eventuelle feil i prosjekter lettere fanges opp. Både enkle og komplekse data gjøres om til realistiske 3D-modeller og bilder som er engasjerende, detaljerte og er visualisert i sann tid.
Ved hjelp av en liten skjerm, nærmest en tv-monitor, får operatøren visuell informasjon om hvor det skal graves og hvor store mengder som skal fjernes.
Produkter:
 
I Ankos maskinstyringsportefølje inngår Visual Machine tilpasset for flere typer anleggsmaskiner som:

 
• Gravemaskiner - også kalt VisualDigger
• Dosere - også kalt VisualDozer
• Borerigger - også kalt VisualDriller
• Pelemaskiner - også kalt VisualPiler
• Høvelmaskiner - også kalt VisualGrader
• Valsetog - også kalt VisualRoller
• Tråkkemaskiner - også kalt VisualAlpine


Ankos maskinstyringssystem fra Leica gjør det mulig å tilpasse arbeidsflyten på en svært nyttig og tidsbesparende måte.
 
Med Visual Digger oppnår man et raskere og mer presist resultat. Samtidig opplever du færre feil og reduserer dermed kostnader for påfølgende dyrt ekstraarbeid. I større anlegg i dag vil en slik styring være helt nødvendig for at en gravemaskin skal kunne utføre et arbeid. Dette da stikk ikke lengre benyttes i anleggsvirksomheter av en viss størrelse. Dette er en gunstig ordning for Anko og selskapets kunder, fordi man sparer tid og penger med raskere navigering og økt produktivitet.
 
Et innebygd modem tillater å koble seg til fjernsupport og filoverføring av data digitalt fra kontor til gravemaskin og gravemaskin til kart.
Visual Machine serien gjør at man kan sjekke fremdriften på prosjektene fra kontoret.
Tjenster

Enkelt forklart er Ankos maskinstyrings tjenester lagt opp slik at man kan sitte på et kontor og mate inn prosjektdata og foreta en trådløs dataoverføring der Visual Machine serien utgjør en viktig del av tjenesten Anko kan tilby sine kunder.
Anko står for salg av slikt utstyr til sine kunder fra små og mellomstore entreprenørbedriftene, til det større som har ansvaret for utbygging av store vei- og anleggsprosjekter
Service/support

Anko står også for support på maskinstyring og landmålingsutstyr og har flere dyktige medarbeidere som utfører service ute i felt. Vi tilbyr supportavtale til alle våre kunder.

Support:  40 00 50 80
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Laser og Kabelsøkere
Anko AS leverer laser og kabelsøker fra Leica sitt utvalg.

Her kan du få alt fra enkle planlasere opp til robuste tofall lasere. Vi hjelper deg med å finne hva som passer ditt behov.
Med stadig nye krav til kabelpåvisning kan en kabelsøker være en god investering. Med Leica sin DigiCat 550i vil en ha et enkel og godt verktøy for slike oppdrag.

Anko AS har stadig gode tilbud på laser og kabelsøker, ta kontakt for et godt tilbud!


 
Maskinstyring
laser
Maskinstyring
Brosjyrer
Maskinstrying

Sertifiseringer

Stavanger
Tel: 51 70 72 10 / SEND E-POST
Bergen
Tel: 55 38 78 70 / SEND E-POST
Harstad
Tel: 95 05 61 49 / SEND E-POST
Trondheim
Tel: 51 70 72 10 / SEND E-POST
© 2017 Anko, webdesign, domene og webhotell av DESTINO AS