Tjenester

Selskapets forretningsområder

Alle våre områder vil i mange prosjekter gripe inn i hverandre.
Anko AS har gode tilbakemeldinger på at god intern kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom forretningsområdene har gitt de en kvalitetshevning på etterspurte tjenester.

Gjennom høy kompetanse på våre tjenesteområder bidrar vi til økt gevinst for våre kunder.

 
icons-1

Ingeniørtjenester

ANKO AS tilbyr tjenester innenfor områdene Masseberegning og Dokumentasjon.
icons-2

Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri, geodesi, GIS, hydrografi og fjernmåling.
icons-6

Industrimåling

Metrologi (Industriell) er læren om mål og vekt. På norsk kalles metrologi ofte måleteknikk eller måleteknisk vitenskap.
icons-3

3D-laserskanning

Innsamling av 3D punktskyer med laserskanner er blitt et viktig supplement til tradisjonell måling.
icons-4%20copy

Droner

Dronene vi bruker er automatisk styrte droner som utfører kartlegging av store områder fra luften.