Tjenester

Selskapets forretningsområder

Alle våre områder vil i mange prosjekter gripe inn i hverandre.
Anko AS har gode tilbakemeldinger på at god intern kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom forretningsområdene har gitt de en kvalitetsheving på etterspurte tjenester.

Gjennom høy kompetanse på våre tjenesteområder bidrar vi til økt gevinst for våre kunder.

 
icons-1

Ingeniørtjenester

ANKO AS tilbyr tjenester innenfor områdene Masseberegning og Dokumentasjon.
icons-2

Geomatikk

Landmåling, kartografi, fotogrammetri, geodesi, GIS, hydrografi og fjernmåling.
icons-6

Industrimåling

Industriell metrologi
icons-3

3D-laserskanning

Innsamling av 3D punktskyer med laserskanner er blitt et viktig supplement til tradisjonell måling.
icons-4%20copy

Droner

Kartlegging av store områder fra luften.