3D-laserskanning

Opplev nøyaktigheten

3D-laserskanning

Et av Ankos omfattende tjenestetilbud er 3D-laserskanning. Det utgjør et viktig supplement til tradisjonell oppmåling fordi en ved bruk av skanning har mulighet til å kartlegge større områder med svært god nøyaktighet. Med moderne utstyr kan vi skanne mindre objekter, for eksempel små maskindeler, er det i enkelte tilfeller krav til nøyaktighet på ned til en hundredels millimeter.

Anko AS kan gjennom tjenestetilbudet 3D-laserskanning skreddersy sine oppmålingsoppdrag, og skanning benyttes i dag på en rekke forskjellige oppdrag.

Eksempler på dette kan være kartlegging av tunneler, byggegroper, masseuttak etc. Utstyret som benyttes til dette er en Leica ScanStation eller tilsvarende.
Objektskanning
Dette er en 3D-skanner som kan skanne deler fra ca. 20 millimeter og opptil 3-4 meter. Programvaren som benyttes med denne skanneren genererer automatisk en 3D-triangelmodell umiddelbart etter at et skann (bilde) er tatt. For at dette skal være praktisk mulig, benyttes en rekke referansepunkter som klistres på aktuell del i forkant av selve skanningen.

Ved skanning av store deler, benyttes et fotogrammetri system for å etablere kjente koordinater på disse referanse punktene. Vi genererer også et datasett, der skannet del er sammenlignet med teoretisk modell. I dette datasettet kan våre kunder enkelt se på resultatet og måle avvik der dette er ønskelig. Bruk av datasettet krever ingen installasjon på våre kunders datamaskiner.

Et eksempel på hva det avanserte utstyret brukes til kan være skanning av to objekter, for eksempel koblinger, som skal skrues sammen og være vanntette. Det krever en presisjonsmåling på hundredelen og ekstra krav til toleranse. Flere eksempler på komponentobjekter er: Bildeler, flenser, maskindeler, diverse prototyper og støpte elementer.

Utstyret ANKO bruker til dette er en ATOS Triple Scan II.
3D-skanning
3D-skanning består av at selskapets representant foretar innsamling av såkalte 3D punktskyer. Dette foretas ute i felten.

En punktsky kan forklares med at instrumentet som benyttes automatisk måler vinkler og avstander til alle objekter rundt seg i en 360 graders rotasjon. På bakgrunn av målte avstander og vinkler til omgivelsene, beregnes flere millioner punkter der hvert enkelt punkt får en koordinat som består av en nord, øst og høyde verdi.

Anko AS er oppdatert på skanner utstyr og benytter i dag en Leica P40 ScanStation. Skanneren har en rekkevidde på 270 meter og kan brukes på alt man trenger å dokumentere.
Reverse Engineering:
(«omvendt ingeniørkunst») er en arbeidsteknikk hvor man tar utgangspunkt i et ferdig produkt, skanner vi hver del og analyserer, og ut fra dette utarbeider detaljerte tegninger/modeller. Ordet reflekterer at denne arbeidsmåten er omvendt i forhold til hvordan en ingeniør vanligvis arbeider.
Utstyr
Leica P40 ScanStation.

Skanneren kan skanne opptil 1 million punkter i sekundet ved maksimal oppløsning. Et 360 graders skann med denne oppløsning tar ca. 1 time og 50 minutter. Normal oppløsning, og som i de fleste tilfeller er tilstrekkelig, tilsvarer en punkt tetthet ved en avstand på 10 m= 6x6 millimeter. Et skan med denne oppløsning er gjort på 1 minutt og 40 sekunder. Skanneren kan også ta bilder for å gi punktskyen farger tilsvarende omgivelsene. Bilder øker skannetiden i hver stasjon med mellom 7 og 10 minutter (10 min. ved HDR bilder).

*En punktsky vil inneholde alt som skanneren «ser» innenfor dens rekkevidde. Dette betyr også at alle objekter og omgivelser rundt et spesifikt objekt vil bli skannet.
*Dersom en oppdragsgiver på et senere tidspunkt trenger flere objekter enn de som først ble forespurt, kan dette hentes ut fra punktskyen uten at man må gjøre feltarbeidet en gang til.
Leica P40 ScanStation
leica
Atos Triple Scan II
lecia2
Del som skal skannes. Ref. punktet påklistert.
punktet
Skannet del sammenlignet med teoretisk modell
punktet2
Ta direkte kontakt med vår 3D-laserskanning ekspert Håkon Tveit: ht@anko.no
eller ring oss på 51 70 72 10 for mer informasjon.

Mer kontaktinfo finner du HER